Gmina Luzino
1. Uchwała XII/90/95 z 20.07.1995 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji żwirowni na dz. nr nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo(wersja word)
1. Uchwała XII/90/95 z 20.07.1995 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji żwirowni na dz. nr nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo(wersja pdf)

2. Uchwała XII/91/95 z 20.07.1995 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XII/91/95 z 20.07.1995 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XII/92/95 z 20.07.1995 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy(wersja word)
3. Uchwała XII/92/95 z 20.07.1995 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy(wersja pdf)

4. Uchwała XII/93/95 z 20.07.1995 w sprawie prowadzenia handlu ulicznego na obszarze gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała XII/93/95 z 20.07.1995 w sprawie prowadzenia handlu ulicznego na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XII/94/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XII/94/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XII/95/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XII/95/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XII/96/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała XII/96/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała XII/97/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała XII/97/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia wniesionego zarzutu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XII/98/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(werja word)
9. Uchwała XII/98/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała XII/99/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała XII/99/95 z 20.07.1995 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)