Gmina Luzino
1. Uchwała XIII/100/95 z 25.08.1995 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
1. Uchwała XIII/100/95 z 25.08.1995 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała XIII/101/95 z 25.08.1995 w sprawie nabycia gruntu pod inwestycje gminne(wersja word)
2. Uchwała XIII/101/95 z 25.08.1995 w sprawie nabycia gruntu pod inwestycje gminne(wersja pdf)

3. Uchwała XIII/102/95 z 25.08.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 rok(wersja word)
3. Uchwała XIII/102/95 z 25.08.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 rok(wersja pdf)

4. Uchwała XIII/103/95 z 25.08.1995 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na II półrocze 1995 r.(wersja word)
4. Uchwała XIII/103/95 z 25.08.1995 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na II półrocze 1995 r.(wersja pdf)

5. Uchwała XIII/104/95 z 25.08.1995 w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia wójta gminy(wersja word)
5. Uchwała XIII/104/95 z 25.08.1995 w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia wójta gminy(wersja pdf)

6. Uchwała XIII/105/95 z 25.08.1995 w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia dla zastępcy wójta gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XIII/105/95 z 25.08.1995 w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia dla zastępcy wójta gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XIII/106/95 z 25.08.1995 w sprawie powołania sekretarza gminy(wersja word)
7. Uchwała XIII/106/95 z 25.08.1995 w sprawie powołania sekretarza gminy(wersja pdf)

8. Uchwała XIII/107/95 z 25.08.1995 w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Rady i Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała XIII/107/95 z 25.08.1995 w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Rady i Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)