Gmina Luzino
1. Uchwała XIV/108/95 z 29.09.1995 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino(wersja word)
1. Uchwała XIV/108/95 z 29.09.1995 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała XIV/109/95 z 29.09.1995 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XIV/109/95 z 29.09.1995 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XIV/110/95 z 29.09.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości tzw "Agronomówki"(wersja word)
3. Uchwała XIV/110/95 z 29.09.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości tzw "Agronomówki"(wersja pdf)

4. Uchwała XIV/111/95 z 29.09.1995 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię(wersja word)
4. Uchwała XIV/111/95 z 29.09.1995 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię(wersja pdf)

5. Uchwała XIV/112/95 z 29.09.1995 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej(wersja word)
5. Uchwała XIV/112/95 z 29.09.1995 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej(wersja pdf)

6. Uchwała XIV/113/95 z 29.09.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 r.(wersja word)
6. Uchwała XIV/113/95 z 29.09.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 r.(wersja pdf)

7. Uchwała XIV/114/95 z 29.09.1995 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała XIV/114/95 z 29.09.1995 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino(wersja pdf)