Gmina Luzino
#plik:398:1. Uchwała XVII/124/95 z 29.12.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 rok(wersja word)#
#plik:6198:1. Uchwała XVII/124/95 z 29.12.1995 w sprawie zmiany budżetu na 1995 rok(wersja pdf)#

#plik:399:2. Uchwała XVII/125/95 z 29.12.1995 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)#
#plik:6199:2. Uchwała XVII/125/95 z 29.12.1995 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)#

#plik:400:3. Uchwała XVII/126/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/104/95 Rady Gminy Luzino z dnia 25.08.1995 dot. zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy(wersja word)#
#plik:6200:3. Uchwała XVII/126/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/104/95 Rady Gminy Luzino z dnia 25.08.1995 dot. zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy(wersja pdf)#

#plik:401:4. Uchwała XVII/127/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/105/95 Rady Gminy Luzino z dnia 25.08.1995 dot. zatwierdzenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta(wersja word)#
#plik:4. Uchwała XVII/127/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/105/95 Rady Gminy Luzino z dnia 25.08.1995 dot. zatwierdzenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta(wersja pdf)#

#plik:402:5. Uchwała XVII/128/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XXXI/202/95 Rady Gminy Luzino z dnia 13.08.1993 r. dot. ustalenia obwodów głosowania dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej(wersja word)#
#plik:6202:5. Uchwała XVII/128/95 z 29.12.1995 w sprawie wprowadzenia korekty do Uchwały Nr XXXI/202/95 Rady Gminy Luzino z dnia 13.08.1993 r. dot. ustalenia obwodów głosowania dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej(wersja pdf)#