Gmina Luzino
1. Uchwała XVIII/129/96 z 26.01.1996 w sprawie zamiany nieruchomości(wersja word)
1. Uchwała XVIII/129/96 z 26.01.1996 w sprawie zamiany nieruchomości(wersja pdf)

2. Uchwała XVIII/130/96 z 26.01.1996 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja word)
2. Uchwała XVIII/130/96 z 26.01.1996 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja pdf)

3. Uchwała XVIII/131/96 z 26.01.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na I półrocze 1996 r.(wersja word)
3. Uchwała XVIII/131/96 z 26.01.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na I półrocze 1996 r.(wersja pdf)

4. Uchwała XVIII/132/96 z 26.01.1996 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)

4. Uchwała XVIII/132/96 z 26.01.1996 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

5. Uchwała XVIII/133/96 z 26.01.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
5. Uchwała XVIII/133/96 z 26.01.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

6. Uchwała XVIII/134/96 z 26.01.1996 w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagodzenia za inkaso(wersja word)
6. Uchwała XVIII/134/96 z 26.01.1996 w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagodzenia za inkaso(wersja pdf)

7. Uchwała XVIII/135/96 z 26.01.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)(wersja word)
7. Uchwała XVIII/135/96 z 26.01.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)(uchwała pdf)

8. Uchwała XVIII/136 /96 z 26.01.1996 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała XVIII/136 /96 z 26.01.1996 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XVIII/137 /96 z 26.01.1996 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej(wersja word)
9. Uchwała XVIII/137 /96 z 26.01.1996 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)