Gmina Luzino
1. Uchwała XIX/138/96 z 22.03.1996 w sprawie budżetu gminy na rok 1996(wersja word)
1. Uchwała XIX/138/96 z 22.03.1996 w sprawie budżetu gminy na rok 1996(wersja pdf)

2. Uchwała XIX/139/96 z 22.03.1996 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja word)
2. Uchwała XIX/139/96 z 22.03.1996 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

3. Uchwała XIX/140/96 z 22.03.1996 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
3. Uchwała XIX/140/96 z 22.03.1996 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

4. Uchwała XIX/141/96 z 22.03.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodrowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r. (...)(wersja word)
4. Uchwała XIX/141/96 z 22.03.1996 o przystąpieniu do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodrowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r. (...)(wersja pdf)

5. Uchwała XIX/142/96 z 22.03.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XIX/142/96 z 22.03.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XIX/143/96 z 22.03.1996 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowalnych we wsi Luzino(wersja word)
6. Uchwała XIX/143/96 z 22.03.1996 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowalnych we wsi Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XIX/144/96 z 22.03.1996 w sprawie przekazania majatku gminnego w użytkowanie sołectwu Tępcz(wersja word)
7. Uchwała XIX/144/96 z 22.03.1996 w sprawie przekazania majatku gminnego w użytkowanie sołectwu Tępcz(wersja pdf)

8. Uchwała XIX/145/96 z 22.03.1996 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(wersja word)
8. Uchwała XIX/145/96 z 22.03.1996 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(wersja pdf)

9. Uchwała XIX/146/96 z 22.03.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
9. Uchwała XIX/146/96 z 22.03.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

10. Uchwała XIX/147/96 z 22.03.1996 w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inaksentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja word)
10. Uchwała XIX/147/96 z 22.03.1996 w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inaksentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja pdf)