Gmina Luzino
1. Uchwała XXI/149/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja word)
1. Uchwała XXI/149/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja pdf)

2. Uchwała XXI/150/96 z 28.06.1996 w sprawie obsługi kasowej gminy(wersja word)
2. Uchwała XXI/150/96 z 28.06.1996 w sprawie obsługi kasowej gminy(wersja pdf)

3. Uchwała XXI/151/96 z 28.06.1996 w sprawie powołania zakładu budżetowego(wersja word)
3. Uchwała XXI/151/96 z 28.06.1996 w sprawie powołania zakładu budżetowego(wersja pdf)

4. Uchwała XXI/151A/96 z 28.06.1996 w sprawie upoważnienia dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Luzino do utworzenia środków specjalnych(wersja word)
4. Uchwała XXI/151A/96 z 28.06.1996 w sprawie upoważnienia dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Luzino do utworzenia środków specjalnych(wersja pdf)

5. Uchwała XXI/152/96 z 28.06.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXI/152/96 z 28.06.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXI/153/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 r. na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
6. Uchwała XXI/153/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 r. na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

7. Uchwała XXI/154/96 z 02.07.1996 w sprawie zbycia działki w Kębłowie(wersja word)
7. Uchwała XXI/154/96 z 02.07.1996 w sprawie zbycia działki w Kębłowie(wersja pdf)

8. Uchwała XXI/155/96 z 02.07.1996 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy(wersja word)
8. Uchwała XXI/155/96 z 02.07.1996 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy(wersja pdf)

9. Uchwała XXI/156/96 z 02.07.1996 w sprawie uchwalenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr 530/2 we wsi Kębłowo(wersja word)
9. Uchwała XXI/156/96 z 02.07.1996 w sprawie uchwalenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w części dotyczącej lokalizacji Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr 530/2 we wsi Kębłowo(wersja pdf)

10. Uchwała XXI/157/96 z 02.07.1996 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Obrad Rady Gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała XXI/157/96 z 02.07.1996 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Obrad Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała XXI/158/96 z 02.07.1996 w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do negocjacji dotyczących lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Luzino - sołectwo Milwino(wersja word)
11. Uchwała XXI/158/96 z 02.07.1996 w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do negocjacji dotyczących lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Luzino - sołectwo Milwino(wersja pdf)

12. Uchwała XXI/159/96 z 02.07.1996 w sprawie zasady ustalenia wynagrodzenia Wójta i jego zastępcy(wersja word)
12. Uchwała XXI/159/96 z 02.07.1996 w sprawie zasady ustalenia wynagrodzenia Wójta i jego zastępcy(wersja pdf)