Gmina Luzino
1. Uchwała XXIII/162/96 z 30.08.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na II półrocze 1996(wersja word)
1. Uchwała XXIII/162/96 z 30.08.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na II półrocze 1996(wersja pdf)

2. Uchwała XXIII/163/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja word)
2. Uchwała XXIII/163/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja pdf)

3. Uchwała XXIII/164/96 z 30.08.1996 w sprawie zamiany nieruchomości (wersja word)
3. Uchwała XXIII/164/96 z 30.08.1996 w sprawie zamiany nieruchomości (wersja pdf)

4. Uchwała XXIII/165/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię i pod drogę(wersja word)
4. Uchwała XXIII/165/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię i pod drogę(wersja pdf)

5. Uchwała XXIII/166/96 z 30.08.1996 w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej(wersja word)
5. Uchwała XXIII/166/96 z 30.08.1996 w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej(wersja pdf)

6. Uchwała XXIII/167/96 z 30.08.1996 w sprawie woli kontynuacji zadania" "budowa oczyszczalni ścieków i budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Luzinie" i przeznaczenia środków finansowych w 1997 r. na ten cel(wersja word)
6. Uchwała XXIII/167/96 z 30.08.1996 w sprawie woli kontynuacji zadania" "budowa oczyszczalni ścieków i budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Luzinie" i przeznaczenia środków finansowych w 1997 r. na ten cel(wersja pdf)

7. Uchwała XXIII/168/96 z 30.08.1996 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody(wersja word)
7. Uchwała XXIII/168/96 z 30.08.1996 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody(wersja pdf)