Gmina Luzino
1. Uchwała XXIV/169/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 roku na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
1. Uchwała XXIV/169/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 roku na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

2. Uchwała XXIV/170/96 z 8.11.1996 w sprawie określenia kryteriów przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XXIV/170/96 z 8.11.1996 w sprawie określenia kryteriów przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XXIV/171/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała XXIV/171/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała XXIV/172/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
4. Uchwała XXIV/172/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

5. Uchwała XXIV/173/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XXIV/173/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XXIV/174/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
6. Uchwała XXIV/174/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

7. Uchwała XXIV/175/96 z 8.11.1996 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała XXIV/175/96 z 8.11.1996 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała XXIV/176/96 z 8.11.1996 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy(wersja word)
8. Uchwała XXIV/176/96 z 8.11.1996 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy(wersja pdf)

9. Uchwała XXIV/177/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja word)
9. Uchwała XXIV/177/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja pdf)

10. Uchwała XXIV/178/96 z 8.11.1996 w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja word)
10. Uchwała XXIV/178/96 z 8.11.1996 w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja pdf)

11. Uchwała XXIV/179/96 z 8.11.1996 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja word)
11. Uchwała XXIV/179/96 z 8.11.1996 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja pdf(