Gmina Luzino
1. UChwała XXV/180/96 z 30.12.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja word)
1. UChwała XXV/180/96 z 30.12.1996 w sprawie zmiany budżetu na 1996 rok(wersja pdf)

2. Uchwała XXV/181/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XXV/181/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XXV/182/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja word)
3. Uchwała XXV/182/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

4. Uchwała XXV/183/96 z 30.12.1996 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
4. Uchwała XXV/183/96 z 30.12.1996 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

5. Uchwała XXV/184/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
5. Uchwała XXV/184/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

6. Uchwała XXV/185/96 z 30.12.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1997 rok(wersja word)
6. Uchwała XXV/185/96 z 30.12.1996 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1997 rok(wersja pdf)

7. Uchwała XXV/186/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z płacenia podatku rolnego(wersja word)
7. Uchwała XXV/186/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z płacenia podatku rolnego(wersja pdf)

8 Uchwała XXV/187/96 z 30.12.1996 w sprawie przyjęcia darowizny(wersja word)
8 Uchwała XXV/187/96 z 30.12.1996 w sprawie przyjęcia darowizny(wersja pdf)

9. Uchwała XXV/188/96 z 30.12.1996 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/135/96 z dnia 26.01.1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)(wersja word)
9. Uchwała XXV/188/96 z 30.12.1996 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/135/96 z dnia 26.01.1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r.(...)(wersja pdf)

10. Uchwała XXV/189/96 z 30.12.1996 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 1997(wersja word)
10. Uchwała XXV/189/96 z 30.12.1996 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 1997(wersja pdf)

11. Uchwała XXV/190/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr II/10/94 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
11. Uchwała XXV/190/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr II/10/94 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

12. Uchwała XXV/191/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr IV/25/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie zwiekszenia składów osobowych Komisji Rady Gminy(wersja word)
12. Uchwała XXV/191/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr IV/25/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie zwiekszenia składów osobowych Komisji Rady Gminy(wersja pdf)

13. Uchwała XXV/192/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr V/34/94 Rady Gminy Luzino z dnia 14 pażdziernika 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, człoków Komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja word)
13. Uchwała XXV/192/96 z 30.12.1996 zmieniająca uchwałę nr V/34/94 Rady Gminy Luzino z dnia 14 pażdziernika 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, człoków Komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja pdf)

14. Uchwała XXV/193/96 z 30.12.1996 w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie(wersja word)
14. Uchwała XXV/193/96 z 30.12.1996 w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie(wersja pdf)