Gmina Luzino
1. Uchwała XXVI/194/97 z 7.03.1997 r. w sprawie budżetu gminy na rok 1997(wersja word)
1. Uchwała XXVI/194/97 z 7.03.1997 r. w sprawie budżetu gminy na rok 1997(wersja pdf)

2. Uchwała XXVI/195/97 z 7.03.1997 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(wersja word)
2. Uchwała XXVI/195/97 z 7.03.1997 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wersja pdf)

3. Uchwała XXVI/196/97 z 7.03.1997 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń(wersja word)
3. Uchwała XXVI/196/97 z 7.03.1997 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń(wersja pdf)

4. Uchwała XXVI/197/97 z 7.03.1997 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo(wersja word)
4. Uchwała XXVI/197/97 z 7.03.1997 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo(wersja pdf)

5. Uchwała XXVI/198/97 z 7.03.1997 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p. Irenie Sirockiej pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(wersja word)
5. Uchwała XXVI/198/97 z 7.03.1997 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p. Irenie Sirockiej pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(wersja pdf)

6. Uchwała XXVI/199/97 z 7.03.1997 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat(wersja word)
6. Uchwała XXVI/199/97 z 7.03.1997 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat(wersja pdf)

7. Uchwała XXVI/200/97 z 7.03.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy(wersja word)
7. Uchwała XXVI/200/97 z 7.03.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy(wersja pdf)