Gmina Luzino
1. Uchwała XXVIII/204/97 z 25.04.1997 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
1. Uchwała XXVIII/204/97 z 25.04.1997 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)

2. Uchwała XXVIII/205/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XXVIII/205/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XXVIII/206/97 z 25.04.1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja word)
3. Uchwała XXVIII/206/97 z 25.04.1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja pdf)

4. Uchwała XXVIII/207/97 z 25.04.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja word)
4. Uchwała XXVIII/207/97 z 25.04.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja pdf)

5. Uchwała XXVIII/208/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/109/95 Rady Gminy Luizno z dnia 29 września 1995 r. dot. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXVIII/208/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/109/95 Rady Gminy Luizno z dnia 29 września 1995 r. dot. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXVIII/209/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja word)
6. Uchwała XXVIII/209/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja pdf)

7. Uchwała XXVIII/210/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej(wersja word)
7. Uchwała XXVIII/210/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej(wersja pdf)