Gmina Luzino
1. Uchwała XXIX/211/97 z 20.06.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja word)
1. Uchwała XXIX/211/97 z 20.06.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja pdf)

2. Uchwała XXIX/212/97 z 20.06.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja word)
2. Uchwała XXIX/212/97 z 20.06.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja pdf)

3. Uchwała XXIX/213/97 z 20.06.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja word)
3. Uchwała XXIX/213/97 z 20.06.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja pdf)

4. Uchwała XXIX/214/97 z 20.06.1997 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
4. Uchwała XXIX/214/97 z 20.06.1997 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)

5. Uchwała XXIX/215/97 z 20.06.1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja word)
5. Uchwała XXIX/215/97 z 20.06.1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja pdf)

6. Uchwała XXIX/216/97 z 20.06.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXIX/216/97 z 20.06.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXIX/217/97 z 20.06.1997 r. w sprawie przyjęcia jednej rodziny pochodzenia polskiego z Kazachstanu(wersja word)
7. Uchwała XXIX/217/97 z 20.06.1997 r. w sprawie przyjęcia jednej rodziny pochodzenia polskiego z Kazachstanu(wersja pdf)