Gmina Luzino
1. Uchwała XXX/218/97 z 14.08.1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Sejmu i Senatu RP(wersja word)
1. Uchwała XXX/218/97 z 14.08.1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Sejmu i Senatu RP(wersja pdf)

2. Uchwała XXX/219/97 z 14.08.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja word)
2. Uchwała XXX/219/97 z 14.08.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja pdf)

3. Uchwała XXX/220/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja word)
3. Uchwała XXX/220/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja pdf)

4. Uchwała XXX/221/97 z 14.08.1997 r. w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Luzino na 1997 rok(wersja word)
4. Uchwała XXX/221/97 z 14.08.1997 r. w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Luzino na 1997 rok(wersja pdf)

5. Uchwała XXX/222/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej(wersja word)
5. Uchwała XXX/222/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej(wersja pdf)