Gmina Luzino
1. Uchwała XXXII/228/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja word)
1. Uchwała XXXII/228/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 1997(wersja pdf)

2. Uchwała XXXII/229/97 z 5.12.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja word)
2. Uchwała XXXII/229/97 z 5.12.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja pdf)

3. Uchwała XXXII/230/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała XXXII/230/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XXXII/231/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzane do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja word)
4. Uchwała XXXII/231/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzane do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja pdf)

5. Uchwała XXXII/232/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja word)
5. Uchwała XXXII/232/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

6. Uchwała XXXII/233/97 z 5.12.1997 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
6. Uchwała XXXII/233/97 z 5.12.1997 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

7. Uchwała XXXII/234/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki i rzowiązywania problemów alkoholowych w 1997 roku(wersja word)
7. Uchwała XXXII/234/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki i rzowiązywania problemów alkoholowych w 1997 roku(wersja pdf)

8. Uchwała XXXII/235/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego(wersja word)
8. Uchwała XXXII/235/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego(wersja pdf)

9. Uchwała XXXII/236/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej(wersja word)
9. Uchwała XXXII/236/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej(wersja pdf)

10. Uchwała XXXII/237/97 z 5.12.1997 r. dotycząca zmiany treści porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie i Rady Gminy Luzino z dnia 19 października 1992 roku w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie(wersja word)
10. Uchwała XXXII/237/97 z 5.12.1997 r. dotycząca zmiany treści porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie i Rady Gminy Luzino z dnia 19 października 1992 roku w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie(wersja pdf)