Gmina Luzino
1. Uchwała XXXIII/238/97 z 30.12.1997 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych (wersja word)
1. Uchwała XXXIII/238/97 z 30.12.1997 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych (wersja pdf)

2. Uchwała XXXIII/239/97 z 30.12.1997 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1998 rok(wersja word)
2. Uchwała XXXIII/239/97 z 30.12.1997 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1998 rok(wersja pdf)

3. Uchwała XXXIII/240/97 z 30.12.1997 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
3. Uchwała XXXIII/240/97 z 30.12.1997 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

4. Uchwała XXXIII/241/97 z 30.12.1997 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1998 r.(wersja word)
4. Uchwała XXXIII/241/97 z 30.12.1997 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na I półrocze 1998 r.(wersja pdf)

5. Uchwała XXXIII/242/97 z 30.12.1997 r. w sprawie określenia warunków wynajmu lokali znajdujacych się w zasobie gminy w celu zapewnienia stałej opieki medycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie(wersja word)
5. Uchwała XXXIII/242/97 z 30.12.1997 r. w sprawie określenia warunków wynajmu lokali znajdujacych się w zasobie gminy w celu zapewnienia stałej opieki medycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)