Gmina Luzino
1. Uchwała XXXIV/243/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie(wersja word)
1. Uchwała XXXIV/243/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie(wersja pdf)

2. Uchwała XXXIV/244/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 816 w Luzinie(wersja word)
2. Uchwała XXXIV/244/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 816 w Luzinie(wersja pdf)

3. Uchwała XXXIV/245/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 857 w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała XXXIV/245/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 857 w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała XXXIV/246/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 1165/5 w Luzinie(wersja word)
4. Uchwała XXXIV/246/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 1165/5 w Luzinie(wersja pdf)

5. Uchwała XXXIV/247/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 21 we wsi Barłomino(wersja word)
5. Uchwała XXXIV/247/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 21 we wsi Barłomino(wersja pdf)

6. Uchwała XXXIV/248/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 29 we wsi Barłomino(wersja word)
6. Uchwała XXXIV/248/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 29 we wsi Barłomino(wersja pdf)

7. Uchwała XXXIV/249/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 464 we wsi Kębłowo(wersja word)
7. Uchwała XXXIV/249/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 464 we wsi Kębłowo(wersja pdf)

8. Uchwała XXXIV/250/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działek nr 298/1 i 298/2 we wsi Kochanowo(wersja word)
8. Uchwała XXXIV/250/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działek nr 298/1 i 298/2 we wsi Kochanowo(wersja pdf)

9. Uchwała XXXIV/251/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 45 we wsi Robakowo(wersja word)
9. Uchwała XXXIV/251/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 45 we wsi Robakowo(wersja pdf)

10. Uchwała XXXIV/252/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 109 we wsi Robakowo(wersja word)
10. Uchwała XXXIV/252/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 109 we wsi Robakowo(wersja pdf)

11. Uchwała XXXIV/253/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 195/3 we wsi Sychowo, obręb Robakowo(wersja word)
11. Uchwała XXXIV/253/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 195/3 we wsi Sychowo, obręb Robakowo(wersja pdf)

12. Uchwała XXXIV/254/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 261/2 we wsi Sychowo, obręb Robakowo(wersja word)
12. Uchwała XXXIV/254/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 261/2 we wsi Sychowo, obręb Robakowo(wersja pdf)

13. Uchwała XXXIV/255/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 79 we wsi Wyszecino(wersja word)
13. Uchwała XXXIV/255/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 79 we wsi Wyszecino(wersja pdf)

14. Uchwała XXXIV/256/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 704/4 i 717/14 w Luzinie(wersja word)
14. Uchwała XXXIV/256/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 704/4 i 717/14 w Luzinie(wersja pdf)

15. Uchwała XXXIV/257/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 286 we wsi Kochanowo(wersja word)
15. Uchwała XXXIV/257/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 286 we wsi Kochanowo(wersja pdf)

16. Uchwała XXXIV/258/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 299/1, 299/2, 299/4 i część 299/5 we wsi Kochanowo(wersja word)
16. Uchwała XXXIV/258/98 z 6.02.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 299/1, 299/2, 299/4 i część 299/5 we wsi Kochanowo(wersja pdf)

17. Uchwała XXXIV/259/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja word)
17. Uchwała XXXIV/259/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę(wersja pdf)

18. Uchwała XXXIV/260/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Kębłowie(wersja word)
18. Uchwała XXXIV/260/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Kębłowie(wersja pdf)

19. Uchwała XXXIV/261/98 z 6.02.1998 r. w sprawie desygnowania członka do Rady Społecznej przy Szpitalu Rejonowym w Wejherowie(wersja word)
19. Uchwała XXXIV/261/98 z 6.02.1998 r. w sprawie desygnowania członka do Rady Społecznej przy Szpitalu Rejonowym w Wejherowie(wersja pdf)

20. Uchwała XXXIV/262/98 z 6.02.1998 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja word)
20. Uchwała XXXIV/262/98 z 6.02.1998 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja pdf)

21. Uchwała XXXIV/263/98 z 6.02.1998 r. w sprawie budowy autostrady A-1(wersja word)
21. Uchwała XXXIV/263/98 z 6.02.1998 r. w sprawie budowy autostrady A-1(wersja pdf)

22. Uchwała XXXIV/264/98 z 6.02.1998 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"(wersja word)
22. Uchwała XXXIV/264/98 z 6.02.1998 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"(wersja pdf)