Gmina Luzino
1. Uchwała XXXV/275/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego(wersja word)
1. Uchwała XXXV/275/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego(wersja pdf)

2. Uchwała XXXVIII/276/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zmiany budżetu gminyu na 1998 rok(wersja word)
2. Uchwała XXXVIII/276/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zmiany budżetu gminyu na 1998 rok(wersja pdf)

3. Uchwała XXXVIII/277/98 z 18.06.1998 r. w sprawie organizacji i gospodarki finansowej szkół podstawowych gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała XXXVIII/277/98 z 18.06.1998 r. w sprawie organizacji i gospodarki finansowej szkół podstawowych gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XXXVIII/278/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publiczych na terenie gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXXVIII/278/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publiczych na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXXVIII/279/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XXXVIII/279/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XXXVIII/280/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie(wersja word)
6. Uchwała XXXVIII/280/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie(wersja pdf)

7. Uchwała XXXVIII/281/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagosppdarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 83/2, 84, 86, 1392-1405 i część nr 32/21, 83/10, 92/5 w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XXXVIII/281/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagosppdarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 83/2, 84, 86, 1392-1405 i część nr 32/21, 83/10, 92/5 w Luzinie(wersja pdf)

8. Uchwała XXXVIII/282/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17 w Luzinie (wersja word)
8. Uchwała XXXVIII/282/98 z 18.06.1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działek nr 167/11, 167/12, 167/13, 167/15 i część 167/17 w Luzinie (wersja pdf)