Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
1. Uchwała IV/14/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki zaciąganej przez Zarząd w roku budżetowym(wersja word)
1. Uchwała IV/14/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki zaciąganej przez Zarząd w roku budżetowym(wersja pdf)

2. Uchwała IV/15/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do zatrudnienia w ramach stosunku pracy Wójta Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała IV/15/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do zatrudnienia w ramach stosunku pracy Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała IV/16/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała IV/16/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała IV/17/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej(wersja word)
4. Uchwała IV/17/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej(wersja pdf)

5. Uchwała IV/18/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja word)
5. Uchwała IV/18/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja pdf)

6. Uchwała IV/19/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja word)
6. Uchwała IV/19/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja pdf)

7. Uchwała IV/20/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania Zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja word)
7. Uchwała IV/20/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania Zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja pdf)

8 Uchwała IV/21/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie kupna gruntu pod boisko sportowe w Luzinie oraz działki budowlanej(wersja word)
8 Uchwała IV/21/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie kupna gruntu pod boisko sportowe w Luzinie oraz działki budowlanej(wersja pdf)

9. Uchwała IV/22/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja word)
9. Uchwała IV/22/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja pdf)

10. Uchwała IV/23/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy w Luzinie do renegocjowania umów zawartych z INBUD-em(wersja word)
10. Uchwała IV/23/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy w Luzinie do renegocjowania umów zawartych z INBUD-em(wersja pdf)