Gmina Luzino
1. Uchwała V/24/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino(wersja word)
1. Uchwała V/24/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała V/25/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała V/25/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała V/26/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała V/26/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała V/27/90 z dnia 14 września 1990 r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/90 Rady Gminy w Luzinie z dnia 28 lipca 1990 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja word)
4. Uchwała V/27/90 z dnia 14 września 1990 r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/90 Rady Gminy w Luzinie z dnia 28 lipca 1990 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Luzinie(wersja pdf)

5. Uchwała V/ 28/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja word)
5. Uchwała V/ 28/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej(wersja pdf)

6. Uchwała V/ 29/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Gminy dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała V/ 29/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Gminy dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała V/ 30/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja word)
7. Uchwała V/ 30/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja pdf)

8. Uchwała V/ 31/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Luzino do podejmowania decyzji o rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja word)
8. Uchwała V/ 31/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Luzino do podejmowania decyzji o rezygnacji z prawa pierwokupu(wersja pdf)

9. Uchwała V/32/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy(wersja word)
9. Uchwała V/32/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy(wersja pdf)

10. Uchwała V/33/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między rozdziałami budżetu gminy w planie finansowo-rzeczowym na 1990 rok z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia zadań rzeczowych(wersja word)
10. Uchwała V/33/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między rozdziałami budżetu gminy w planie finansowo-rzeczowym na 1990 rok z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia zadań rzeczowych(wersja pdf)

11. Uchwała V/34/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych(wersja word)
11. Uchwała V/34/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych(wersja pdf)