Gmina Luzino
1. Uchwała VIII/46/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania ponadplanowych dochodów funduszu gminnego osiągniętych w 1990 roku(wersja word)
1. Uchwała VIII/46/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania ponadplanowych dochodów funduszu gminnego osiągniętych w 1990 roku(wersja pdf)

2. Uchwała VIII/47/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania ponadplanowych dochodów Funduszu Socjalnego Wsi na rok 1990 rok(wersja word)
2. Uchwała VIII/47/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania ponadplanowych dochodów Funduszu Socjalnego Wsi na rok 1990 rok(wersja pdf)

3. Uchwała VIII/48/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej utworzonej w budżecie gminy na 1990 r.(wersja word)
3. Uchwała VIII/48/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej utworzonej w budżecie gminy na 1990 r.(wersja pdf)

4. Uchwała VIII/49/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej na rok 1989(wersja word)
4. Uchwała VIII/49/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej na rok 1989(wersja pdf)

5. Uchwała VIII/50/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 1990 rok(wersja word)
5. Uchwała VIII/50/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 1990 rok(wersja pdf)

6. Uchwała VIII/51/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Luzino (wersja word)
6. Uchwała VIII/51/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Luzino (wersja pdf)

7. Uchwała VIII/52/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała VIII/52/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała VIII/53/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała VIII/53/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała VIII/54/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia terenu pod elektrownię wodną w Tempskim Młynie oraz innych nieruchomości(wersja word)
9. Uchwała VIII/54/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia terenu pod elektrownię wodną w Tempskim Młynie oraz innych nieruchomości(wersja pdf)

10. Uchwała VIII/55/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała VIII/55/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała VIII/56/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie odwołania ławnika ludowego p. Barbary Koepke(wersja word)
11. Uchwała VIII/56/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie odwołania ławnika ludowego p. Barbary Koepke(wersja pdf)

12. Uchwała VIII/57/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja word)
12. Uchwała VIII/57/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja pdf)

13. Uchwała VIII/58/90 z dnia 21.12.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w gminie Luzino(wersja word)
13. Uchwała VIII/58/90 z dnia 21.12.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w gminie Luzino(wersja pdf)

14. Uchwała VIII/59/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie zwiększenia diet dla przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
14. Uchwała VIII/59/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie zwiększenia diet dla przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)