Gmina Luzino
1. Uchwała IX/61/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino(wersja word)
1. Uchwała IX/61/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała IX/62/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała IX/62/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała IX/63/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino(wersja word)
3. Uchwała IX/63/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała IX/64/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych targowej i administracyjnej(wersja word)
4. Uchwała IX/64/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych targowej i administracyjnej(wersja pdf)

5. Uchwała IX/65/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja word)
5. Uchwała IX/65/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja pdf)

6. Uchwała IX/66/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz Wójta Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała IX/66/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)