Gmina Luzino
1. Uchwała X/67/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego gminy Luzino za rok 1990(wersja word)
1. Uchwała X/67/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego gminy Luzino za rok 1990(wersja pdf)

2. Uchwała X/68/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
2. Uchwała X/68/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)

3. Uchwała X/69/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała X/69/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała X/70/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie planu finansowego Gminy Luzino na 1991 rok(wersja word)
4. Uchwała X/70/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie planu finansowego Gminy Luzino na 1991 rok(wersja pdf)

5. Uchwała X/71/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania określonych zmian w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami(wersja word)
5. Uchwała X/71/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania określonych zmian w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami(wersja pdf)

6. Uchwała X/72/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
6. Uchwała X/72/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała X/73/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych(wersja word)
7. Uchwała X/73/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych(wersja pdf)

8. Uchwała X/74/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej kultury i sztuki oraz kultury fizycznej(wersja word)
8. Uchwała X/74/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej kultury i sztuki oraz kultury fizycznej(wersja pdf)

9. Uchwała X/75/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie dysponowania środkami wsi Kębłowo(wersja word)
9. Uchwała X/75/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie dysponowania środkami wsi Kębłowo(wersja pdf)

10. Uchwała X/76/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała X/76/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie wprowadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała X/77/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
11. Uchwała X/77/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)