Gmina Luzino
1. Uchwała XII/83/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej na rok 1991(wersja word)
1. Uchwała XII/83/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej na rok 1991(wersja pdf)

2. Uchwała XII/84/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do lokowania środków pieniężnych, zaciągnia zobowiązań oraz likwidacji środków trwałych(wersja word)
2. Uchwała XII/84/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do lokowania środków pieniężnych, zaciągnia zobowiązań oraz likwidacji środków trwałych(wersja pdf)

3. Uchwała XII/85/91 z dnia 15.06.1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała XII/85/91 z dnia 15.06.1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XII/86/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
4. Uchwała XII/86/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

5. Uchwała XII/87/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za Przedszkole(wersja word)
5. Uchwała XII/87/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

6. Uchwała XII/88/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego w celu przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
6. Uchwała XII/88/91 z dnia 15.06.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego w celu przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)