Gmina Luzino
1. Uchwała XIII/89/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, granic, numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych(wersja word)
1. Uchwała XIII/89/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, granic, numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych(wersja pdf)

2. Uchwała XIII/90/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy jak również własnych o charakterze obowiązkowym(wersja word)
2. Uchwała XIII/90/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy jak również własnych o charakterze obowiązkowym(wersja pdf)

3. Uchwała XIII/91/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała XIII/91/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała XIII/92/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
4. Uchwała XIII/92/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XIII/93/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego w dni targowe(wersja word)
5. Uchwała XIII/93/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego w dni targowe(wersja pdf)