Gmina Luzino
1. Uchwała XIV/94/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych(wersja word)
1. Uchwała XIV/94/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych(wersja pdf)

2. Uchwała XIV/95/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Rady Gminy(wersja word)
2. Uchwała XIV/95/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Rady Gminy(wersja pdf)

3. Uchwała XIV/96/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
3. Uchwała XIV/96/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)

4. Uchwała XIV/97/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
4. Uchwała XIV/97/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XIV/98/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zaciągnięcia pożyczki(wersja word)
5. Uchwała XIV/98/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zaciągnięcia pożyczki(wersja pdf)

6. Uchwała XIV/99/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu radnym, członkom komisji i sołtysom(wersja word)
6. Uchwała XIV/99/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu radnym, członkom komisji i sołtysom(wersja pdf)