Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
1. Uchwała XV/100/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie projektu budżetu gminy Luzino na 1992 rok(wersja word)
1. Uchwała XV/100/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie projektu budżetu gminy Luzino na 1992 rok(wersja pdf)

2. Uchwała XV/101/91 z dnia 08.11.1991 r. zmieniająca Uchwałę nr X/70/91 Rady Gminy w Luzinie z dnia 22 marca 1991 roku w sprawie budżetu Gminy Luzino na 1991 rok(wersja word)
2. Uchwała XV/101/91 z dnia 08.11.1991 r. zmieniająca Uchwałę nr X/70/91 Rady Gminy w Luzinie z dnia 22 marca 1991 roku w sprawie budżetu Gminy Luzino na 1991 rok(wersja pdf)

3. Uchwała XV/102/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1991, dot. przeniesienia wydatków budżetowych między działami budżetu(wersja word)
3. Uchwała XV/102/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1991, dot. przeniesienia wydatków budżetowych między działami budżetu(wersja pdf)

4. Uchwała XV/103/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt(wersja word)
4. Uchwała XV/103/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt(wersja pdf)

5. Uchwała XV/104/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja word)
5. Uchwała XV/104/91 z dnia 08.11.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne(wersja pdf)