Gmina Luzino
1. Uchwała XVIII/110/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie przyjęcia klasy przygotowania przedszkolnego(wersja word)
1. Uchwała XVIII/110/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie przyjęcia klasy przygotowania przedszkolnego(wersja pdf)

2. Uchwała XVIII/111/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Rolnictwa ...(wersja word)
2. Uchwała XVIII/111/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Rolnictwa ...(wersja pdf)

3. Uchwała XVIII/112/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska(wersja word)
3. Uchwała XVIII/112/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska(wersja pdf)

4. Uchwała XVIII/113/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej(wersja word)
4. Uchwała XVIII/113/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej(wersja pdf)

5. Uchwała XVIII/114/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja word)
5. Uchwała XVIII/114/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso(wersja pdf)

6. Uchwała XVIII/115/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych(wersja word)
6. Uchwała XVIII/115/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych(wersja pdf)

7. Uchwała XVIII/116/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie nabycia gruntów(wersja word)
7. Uchwała XVIII/116/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie nabycia gruntów(wersja pdf)

8. Uchwała XVIII/117/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie zamiany gruntów(wersja word)
8. Uchwała XVIII/117/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie zamiany gruntów(wersja pdf)

9. Uchwała XVIII/118/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
9. Uchwała XVIII/118/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)