Gmina Luzino
1. Uchwała XIX/119/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1991 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
1. Uchwała XIX/119/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1991 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)

2. Uchwała XIX/120/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja word)
2. Uchwała XIX/120/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie wprowadzenia obniżenia podatku od środków transportu(wersja pdf)

3. Uchwała XIX/121/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie budżetu gminy Luzino na 1992 rok(wersja word)
3. Uchwała XIX/121/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie budżetu gminy Luzino na 1992 rok(wersja pdf)

4. Uchwała XIX/122/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody(wersja word)
4. Uchwała XIX/122/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody(wersja pdf)

5. Uchwała XIX/123/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XIX/123/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XIX/124/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia herbu gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XIX/124/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia herbu gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XIX/125/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady na 1992 r.(wersja word)
7. Uchwała XIX/125/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady na 1992 r.(wersja pdf)

8. Uchwała XIX/126/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z płacenia podatku rolnego(wersja word)
8. Uchwała XIX/126/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z płacenia podatku rolnego(wersja pdf)

9. Uchwała XIX/127/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za Przedszkole(wersja word)
9. Uchwała XIX/127/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

10. Uchwała XIX/128/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
10. Uchwała XIX/128/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

11. Uchwała XIX/129/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja word)
11. Uchwała XIX/129/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego(wersja pdf)

12. Uchwała XIX/130/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
12. Uchwała XIX/130/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

13. Uchwała XIX/131/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dzierżawnych na terenie Gminy Luzino(wersja word)
13. Uchwała XIX/131/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dzierżawnych na terenie Gminy Luzino(wersja pdf)