Gmina Luzino
1. Uchwała XX/132/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych(wersja word)
1. Uchwała XX/132/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych(wersja pdf)

2. Uchwała XX/133/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Gminy(wersja word)
2. Uchwała XX/133/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Gminy(wersja pdf)

3. Uchwała XX/134/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego(wersja word)
3. Uchwała XX/134/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego(wersja pdf)

4. Uchwała XX/135/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie ustalenia stref czystości(wersja word)
4. Uchwała XX/135/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie ustalenia stref czystości(wersja pdf)

5. Uchwała XX/136/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XX/136/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XX/137/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
6. Uchwała XX/137/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

7. Uchwała XX/138/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XX/138/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luzinie(wersja pdf)

8. Uchwała XX/139/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała XX/139/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XX/140/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie(wersja word)
9. Uchwała XX/140/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie(wersja pdf)

10. Uchwała XX/141/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody(wersja word)
10. Uchwała XX/141/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody(wersja pdf)