Gmina Luzino
1. uchwała Rady Gminy Nr XXII/145/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie odmowy przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie dla GS "SCh" w Luzinie (wersja word)
1. uchwała Rady Gminy Nr XXII/145/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie odmowy przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie dla GS "SCh" w Luzinie (wersja pdf)

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/146/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości przez Gminną Spółdzielnię "SCh" Luzino(wersja word))
2. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/146/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości przez Gminną Spółdzielnię "SCh" Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/147/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Sychowie(wersja word)
3. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/147/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Sychowie(wersja pdf)

4. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/148/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie zwolnienia rolników z uiszczania podatku rolnego(wersja word)
4. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/148/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie zwolnienia rolników z uiszczania podatku rolnego(wersja pdf)

5. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/149/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
5. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/149/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

6. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/150/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIX/130/92 z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
6. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/150/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIX/130/92 z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

7. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/151/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Radu Gminy(wersja word)
7. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/151/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Radu Gminy(wersja pdf)

8. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/152/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr X/73/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych(wersja word)
8. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/152/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr X/73/91 z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych(wersja pdf)

9. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/153/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie zmniejszenia subwencji ogólnej i dotacji celowej na zadania własne gminy