Gmina Luzino
1. Uchwała XIII/97/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2000(wersja word)
1. Uchwała XIII/97/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2000(wersja pdf)

2. Uchwała XIII/98/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok (wersja word)
2. Uchwała XIII/98/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok (wersja pdf)

3. Uchwała XIII/99/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
3. Uchwała XIII/99/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

4. Uchwała XIII/100/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2000 rok(wersja word)
4. Uchwała XIII/100/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2000 rok(wersja pdf)

5. Uchwała XIII/101/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
5. Uchwała XIII/101/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

6. Uchwała XIII/102/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XIII/102/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XIII/103/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XIII/103/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja pdf)

8. Uchwała XIII/104/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja word)
8. Uchwała XIII/104/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja pdf)

9. Uchwała XIII/105/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
9. Uchwała XIII/105/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

10. Uchwała XIII/106/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2000(wersja word)
10. Uchwała XIII/106/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2000(wersja pdf)

11. Uchwała XIII/107/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej(wersja word)
11. Uchwała XIII/107/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)

12. Uchwała XIII/108/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja word)
12. Uchwała XIII/108/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(Wersja pdf)

13. Uchwała XIII/109/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obsługi kasowej(wersja word)
13. Uchwała XIII/109/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie obsługi kasowej(wersja pdf)