Gmina Luzino
1. Uchwała XIV/110/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie a także zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja word)
1. Uchwała XIV/110/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie a także zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja pdf)

2. Uchwała XIV/111/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia(wersja word)
2. Uchwała XIV/111/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia(wersja pdf)

3. Uchwała XIV/112/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała XIV/112/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XIV/113/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała XIV/113/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XIV/114/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2000 rok(wersja word)
5. Uchwała XIV/114/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2000 rok(wersja pdf)

6. Uchwała XIV/115/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Luzino gazociągu wysokiego ciśnienia(wersja word)
6. Uchwała XIV/115/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Luzino gazociągu wysokiego ciśnienia(wersja pdf)

7. Uchwała XIV/116/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie komunalizacji działki nr 191 położonej w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XIV/116/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie komunalizacji działki nr 191 położonej w Luzinie(wersja pdf)