Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
1. Uchwała XVIII/125/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze(wersja word)
1. Uchwała XVIII/125/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze(wersja pdf)

2. Uchwała XVIII/126/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja word)
2. Uchwała XVIII/126/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja pdf)

3. Uchwała XVIII/127/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała XVIII/127/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała XVIII/128/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
4. Uchwała XVIII/128/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

5. Uchwała XVIII/129/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XVIII/129/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XVIII/130/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
6. Uchwała XVIII/130/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

7. Uchwała XVIII/131/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja word)
7. Uchwała XVIII/131/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja pdf)

8. Uchwała XVIII/132/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja word)
8. Uchwała XVIII/132/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja pdf)

9. Uchwała XVIII/133/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na II półrocze 2000 r.(wersja word)
9. Uchwała XVIII/133/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na II półrocze 2000 r.(wersja pdf)

10. Uchwała XVIII/134/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino(wersja word)
10. Uchwała XVIII/134/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbrówka i Zelewo, gm. Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała XVIII/135/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja word)
11. Uchwała XVIII/135/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej(wersja pdf)