Gmina Luzino
1. Uchwała XX/137/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie uchwalenia "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO(wersja word)
1. Uchwała XX/137/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie uchwalenia "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO(wersja pdf)

2. Uchwała XX/138/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja word)
2. Uchwała XX/138/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja pdf)

3. Uchwała XX/139/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja word)
3. Uchwała XX/139/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia darowizny(wersja pdf)

4. Uchwała XX/140/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom(wersja word)
4. Uchwała XX/140/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom(wersja pdf)

5. Uchwała XX/141/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała XX/141/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie(wersja word)
6. Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie(wersja pdf)

7. Uchwała XX/143/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego(wersja word)
7. Uchwała XX/143/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego(wersja pdf)

8. Uchwała XX/144/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową dla kilku gmin(wersja word)
8. Uchwała XX/144/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową dla kilku gmin(wersja pdf)

9. Uchwała XX/145/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo i Milwino, gm. Luzino(wersja word)
9. Uchwała XX/145/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo i Milwino, gm. Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała XX/146/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego(wersja word)
10. Uchwała XX/146/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu ulicznego(wersja pdf)

11.Uchwała XX/147/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/98 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 1998 roku dotyczącej ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy(wersja word)
11.Uchwała XX/147/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/98 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 1998 roku dotyczącej ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Luzino i jego zastępcy wersja pdf)