Gmina Luzino
1. Uchwała XXVI/177/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową(wersja word)
1. Uchwała XXVI/177/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową(wersja pdf)

2. Uchwała XXVI/178/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej(wersja word)
2. Uchwała XXVI/178/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej(wersja pdf)

3. Uchwała XXVI/179/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała XXVI/179/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała XXVI/180/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino i Tępcz, gm. Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXVI/180/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino i Tępcz, gm. Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXVI/181/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Luzino(werjs word)
5. Uchwała XXVI/181/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXVI/182/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXVI/182/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXVI/183/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała XXVI/183/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała XXVI/184/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2001 rok(wersja word)
8. Uchwała XXVI/184/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2001 rok(wersja pdf)

9. Uchwała XXVI/185/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kębłowie(wersja word)
9. Uchwała XXVI/185/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kębłowie(wersja pdf)

10. Uchwała XXVI/186/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Strategii(wersja word)
10. Uchwała XXVI/186/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitoringu Strategii(wersja pdf)